Algemene voorwaarden

1. Bij het maken van een reservering gaat u stilzwijgend, evenwel expliciet en zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden die vermeld zijn onder de kop ‘Algemene Voorwaarden’ op de website www.toscaansevakantiehuizen.nl2. Definities
Sognitalia SNC:
Eigenaar van de activiteit www.toscaansevakantiehuizen.nl, gevestigd aan de Via del Crocifisso 1, 55025 te Coreglia Antelminelli (LU), Toscane, Italie;
www.toscaansevakantiehuizen.nl:
Propertymanagementwebsite welke bemiddelt in de verhuur van vakantiewoningen in de regio Toscane, met name in de provincie Lucca;
Reisagent:
Een gerenomeerde aanbieder van vakantiehuizen in Toscane, welke voor Sognitalia bemiddelt in de verhuur van vakantiehuizen;
Accommodatieverschaffers:
Eigenaars van de aangeboden accommodatie;
Accommodatie:
Objecten die te huur worden aangeboden;
Bemiddeling:
U sluit via Sognitalia een overeenkomst met de accommodatieverschaffer dan wel met de reisagent. U doet uw betaling rechtstreeks aan Sognitalia, tenzij anders is aangegeven in de boekingsbevestiging.3. Reserveringen
Een reservering maakt u via e-mail of telefonisch. Een gemaakte reservering is definitief op het moment dat deze door Sognitalia is bevestigd. Hiertoe ontvangt u van Sognitalia zo spoedig mogelijk, en ten alle tijden, een reserveringsbevestiging per e-mail.3.1 Op aanvraag
Het merendeel van de door ons aangeboden accommodatie wordt op aanvraag  geboekt. Bevestiging van uw boeking vindt derhalve plaats op het moment dat de accommodatieverschaffer of de reisagent de beschikbaarheid van de door u gewenste accommodatie aan www.toscaansevakantiehuizen.nl heeft bevestigd.

3.2 Benodigde gegevens voor aanvraag en reservering
Om uw aanvraag te kunnen plaatsen, de reserveringsovereenkomst te sluiten en deze te kunnen uitvoeren, hebben wij de volgende gegevens van u en de eventuele medereiziger(s) nodig: achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

3.3 Aansprakelijk voor overeenkomst
Degene die een overeenkomst aangaat, eveneens namens of ten behoeve van een ander, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

3.4 Reserveringsbevestiging
De reserveringsbevestiging wordt per e-mail aan u verstrekt door Sognitalia of door de reisagent. Deze dient u bij aankomst desgevraagd aan de accommodatieverschaffer te overleggen.

3.5 Reserveringskosten
De reserveringskosten bedragen 30 euro.

4. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden Sognitalia SNC niet.

5. Reissom
De op de website www.toscaansevakantiehuizen.nl gepubliceerde prijzen zijn van toepassing. Naast de prijzen worden bij alle woningen tevens de maximale bezetting, eventuele (eindschoonmaak) toeslagen en bij de prijs inbegrepen zaken zoals bijv. beddengoed en handdoeken vermeld.
De reserveringskosten bedragen 30 euro per boeking.

6. Betaling
Bij het tot stand komen van de reserveringsovereenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan welke gelijk is aan 30% van de totale reissom, tenzij anders vermeld in de boekingsbevestiging. Dit bedrag dient uiterlijk 10 dagen na de boekingsdatum overgeschreven te zijn aan Sognitalia.

6.1 Betalingsmogelijkheden
Betalingsmogelijkheden worden vermeld in de bevestiging van de reservering. Indien de aanbetaling uitblijft, vervalt de reservering. Daarvoor worden annuleringskosten (zie art. 7.2) in rekening gebracht.

6.2 Restantbetaling
De wijze waarop de restantbetaling plaats dient te vinden, wordt tevens vermeld in de boekingsbevestiging.  In de meeste gevallen dient u het restant bedrag 4 weken voor aankomst overgemaakt te zijn aan Sognitalia.  In enkele gevallen kunt u dit ter plaatse met pin, creditcard of contant voldoen.

6.3 Borg
Houdt u er rekening mee dat de accommodatieverschaffer u om een borg kan vragen. Indien deze reeds bij boeking dient te worden voldaan wordt eea vermeld in de boekingsbevestiging. Ook indien de borg ter plaatse dient te worden voldaan, dan wordt dit vermeld in de boekingsbevestiging. Meestal is de borg een bedrag tussen de €100 en € 300.

7. Wijzigingen, annuleringen, eerder vertrek
Voor wijzigingen, annuleringen en in het geval van een vroegtijdig vertrek, gelden de volgende voorwaarden en kosten:

7.1 Wijziging:
Onder wijzigingen wordt o.a. verstaan: wijziging van het aantal personen, wijziging van de reisdata (m.u.v. wijziging van de verblijfsduur), toevoegen van van tevoren te reserveren zaken (wo. elektriciteit) etc.  Een verzoek tot wijziging wordt zonder verdere kosten in rekening te brengen in behandeling genomen.

7.2 Annulering:
Een annulering dient te allen tijde schriftelijk (per e-mail) te worden gedaan.
a.            In geval van annulering wordt 30% van de reissom in rekening gebracht*.
b.            Indien u minder dan twee weken voor de aankomstdatum annuleert, wordt 75% van de          reissom in rekening gebracht*.
* Tenzij ander vermeld op de website van de reisagent, welke op uw boekingsformulier vermeld staat.
Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

7.3 Eerder vertrek
Bij een eerder vertrek dan waarvoor gereserveerd, is men de reissom voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd.

7.4 Overboeking
In geval van overboeking is de accommodatieverschaffer verantwoordelijk voor het aanbieden van minimaal gelijkwaardige accommodatie. In het geval deze hier niet aan kan voldoen, dan restitueert deze de reissom.

8. Reisinformatie
De boekingsbevestiging omvat naast een bevestiging van de boeking de volgende informatie:
– Naam en contactgegevens van de geboekte accommodatie;
– Aankomst en vertrekdatum;
– Reissom, aanbetaling en restantbetaling;
– Betalingsgegevens en bankgegevens van de accommodatieverschaffer;
– Vanaf welk moment u op de dag van aankomst gebruik kunt maken van de door u gehuurde accommodatie. Tevens is vermeld vanaf welk tijdstip de accommodatie op uw
vertrek dag weer verlaten dient te zijn;
– Overige informatie die nodig is voor het goed laten verlopen van uw verblijf.

9.  Aansprakelijkheid
Uw verblijf in de door www.toscaansevakantiehuizen.nl aangeboden accommodatie en het gebruik van de daar aanwezige faciliteiten, geschiedt geheel op eigen risico. Het management van www.toscaansevakantiehuizen.nl, noch de vennootschap Sognitalia SNC, aanvaarden aansprakelijkheid voor schade ontstaan door een verblijf in-  en/of  gebruik van faciliteiten in de door haar bemiddelde accommodatie.

10. Zwembad
Indien er een zwembad aanwezig is bij het vakantiehuis, garanderen wij dat deze geopend zal zijn van tenminste 5 mei t/m 22 september. Toscaanse Vakantiehuizen danwel samenwerkingspartners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijk letsel in en rondom het zwembad.

11. Klachten
Indien u onvolkomenheden constateert tijdens uw  verblijf verzoeken wij u dit direct te melden bij de accommodatieverschaffer. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Wij doen er alles aan eventuele klachten op te lossen en (verder) ongemak te voorkomen. Klachten die niet gedurende het verblijf kenbaar gemaakt zijn aan de accommodatieverschaffer en aan www.toscaansevakantiehuizen.nl , worden na het verblijf niet in behandeling genomen.

12. Privacy verklaring

Sognitalia SRL, uitvoerder van de activiteiten vallend onder het label Toscaanse Vakantiehuizen, gevestigd aan de Via del Crocifisso 1, 55025 Coreglia Antelminelli (LU), Italia verder te noemen Sognitalia SRL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Sognitalia SRL, Via del Crocifisso 1, 55025 Coreglia Antelminelli (LU), Italia www.toscaansevakantiehuizen.nl        info@toscaansevakantiehuizen.nl

Marjolijn van Kooten is de Functionaris Gegevensbescherming van Sognitalia SRL. Zij is te bereiken via info@toscaansevakantiehuizen.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Sognitalia SRL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@toscaansevakantiehuizen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Sognitalia SRL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;

– Geboortedatum;

– Geslacht;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toscaansevakantiehuizen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Sognitalia SRL  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om diensten voor u te kunnen verzorgen

– Het reserveren van een accommodatie;

– Het afhandelen van uw betaling;

– Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen die van toepassing zijn op de uitvoering van onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Sognitalia SRL neemt in geen enkel geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sognitalia SRL tussen zit. 

Sognitalia SRL  gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Microsoft office Excell (registratie naw gegevens obv noodzaak voor totstandkoming reserveringsovereenkomst) 

– Apple mail (registratie e-mailadres en e-mailwisseling obv noodzaak dienst te kunnen verlenen)

– Open office (registratie naw gegevens obv noodzaak voor vaststelling reserveringsovereenkomst)

– Ricestat vs. 3.17.1 (online statistische aanwezigheidsverwerking obv wettelijke grondslag)

– PS Alloggiatiweb (online aangifte aanwezigheid Polizia del Stato obv wettelijke grondslag)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Sognitalia SRL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor alle verzamelde NAW gegevens geldt dat deze worden bewaard tot de dienstverleningsovereenkomst is afgerond, dat wil zeggen tot einde verblijf.

Voor verzamelde e-mailadressen en e-mailcomunicatie geldt dat deze worden bewaard tot de wettelijke bewaarplicht het toestaat eea te vernietigen (5 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden:

Sognitalia SRL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sognitalia SRL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Sognitalia SRL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sognitalia SRL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toscaansevakantiehuizen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sognitalia SRL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

UITGELICHT !APP. PINO (2-4 pers.)
Rustico e Vino!
va. € 650 per week

VILLA ROSA (4-5 pers.)
Privé zwembad en uitzicht!
va. € 1100 per week

APP. LA CASA BIANCA (4 pers.)
Sfeervol en rustiek en privacy!
va. € 450 per week

VAKANTIEHUIZEN IN UMBRIE!!!Reserveringskosten zijn € 30,00.

LIKE TOSCAANSE VAKANTIEHUIZEN OP FACEBOOK!

Send to Friend

Email Agent